Ghi nhớ

Liên hệ:

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Giang
Địa chỉ: đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3 829 006
Email: support@bacgiang.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến:

Hotline: 0204 3 829 006