Ghi nhớ

Liên hệ:

TT Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang
Địa chỉ: số 82, Hùng Vương, Tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240 3 829 006
Email: support@bacgiang.gov.vn

Hỗ trợ trực tuyến:

Hotline: 0240 3 829 006